Yurtdışı/Yabancı Ülke Vatandaşları

Yurtdışı/Yabancı Vatandaşlar Ortaklık İşlemleri için Gerekli Evraklar

Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ülke vatandaşlarından biri olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İş yeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır. Hazırlamaları gereken belgeler ortaklık işlemleri için gerekli evraklarla aynıdır. Ancak kimlik belgesi veya pasaport, gerektiğinde tercümesi ile birlikte verilmeli ve yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.