Örnek Pay Senedi

ÖRNEK PAY SENEDİ

Ortaklık hakları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 18.madde esasları dahilinde “Ortaklık Senedi” ile temsil olunur. Kanunun 18.maddesi şöyle başlar; “Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile tescil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır.