Kooperatif Arsası Karşılığında Nasıl Bedelsiz Konut Sahibi Olunur?

Bir arazi satın alıp sabırla bekleyerek, bölgede yapılaşma başladığında ve muhit değerlendiğinde müteahhide ya da yüklenici firmaya, arsasını konutlar karşılığı anlaşma ile tahsis ederek.