Ayrılmak ve/veya Payımı Devretmek İstersem Neler Yapmam Gerekir?

Her ortağın, ortaklıktan çıkma ve payını devretme hakkı vardır. Ortaklar, payını devredeceği kişileri kendileri bulabileceği gibi kooperatif yönetimine başvurup bu konuda destek ve yardım da talep edebilirler. Kooperatif yönetimi, makul bir süre içinde mutlaka ortağın talebini yerine getirmeye ve yardımcı olmaya çalışacaktır. Ayrıca kooperatif yönetimi, payını devretmek isteyen ortağına güncel fiyatları bildirmek suretiyle payın gerçek değerinden ve karlı bir şekilde devredilmesini sağlayacaktır.