Aidat Toplanacak mı? Aidat Tutarı Nedir?

Sadece kooperatifin rutin ve cari harcamalarını (Defter tasdikleri,Noter, Genel Kurul giderleri vs..) karşılamak amacıyla aylık 10-30 TL arasında aidat toplanacaktır. Proje sonucunda bedelsiz konut sahibi olunacağı hedeflendiğinden başka bir aidat ya da para toplanmayacaktır.