Bilgi Bankası

Sık Sorulan Sorular

Atalarımız; “Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yalnız taş, duvar olmaz.” diyerek birlik olmanın faydalarını vurgulamışlardır. Küçük tasarruflarla büyük ve kazançlı yatırımlar yapmak mümkün değildir. Kooperatif, fertlerin tek tek altından kalkamayacakları işleri gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. Bütünün parçası olmak, bütünün gücüne sahip olmaktır. Küçük yatırımları büyük organizasyonlara dönüştürecek kanunla desteklenen avantajlı kuruluşlar olduğu için.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr/Home/KooperatifAra başlıklı linke tıklamak ve şekildeki gibi aratmak suretiyle, gelen sorgu ekranından kooperatifimizin kuruluş bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Buna göre ortaklık hakları 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 18.madde esasları dahilinde “Ortaklık Senedi” ile temsil olunur. Kanunun 18.maddesi şöyle başlar; “Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile tescil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır.”

Bir arazi satın alıp sabırla bekleyerek, bölgede yapılaşma başladığında ve muhit değerlendiğinde müteahhide ya da yüklenici firmaya, arsasını konutlar karşılığı anlaşma ile tahsis ederek.

Her ortağın, ortaklıktan çıkma ve payını devretme hakkı vardır. Ortaklar, payını devredeceği kişileri kendileri bulabileceği gibi kooperatif yönetimine başvurup bu konuda destek ve yardım da talep edebilirler. Kooperatif yönetimi, makul bir süre içinde mutlaka ortağın talebini yerine getirmeye ve yardımcı olmaya çalışacaktır. Ayrıca kooperatif yönetimi, payını devretmek isteyen ortağına güncel fiyatları bildirmek suretiyle payın gerçek değerinden ve karlı bir şekilde devredilmesini sağlayacaktır.

Bu sorunun cevabı, eğer arazi bir yatırım aracı olarak görülüyor ve finansal yatırım araçlarının çok üzerinde, reel bir kazanç hedefleniyorsa, imarsız olan fakat imarı en geç 3-5 yıl içinde geçebilecek olan arazinin daha fazla kazanç sağlayacağını su götürmez bir gerçek olup, imarsız araziler imarlı arsalara göre çokta ucuzdur. İmar planı beklentisi olan arazilerin fiyatları zaman içinde sert yükselişler yaşarlar. Fiyat trendleri sürekli yukarı doğrudur ve fiyat ivmeleri yüksektir. Arazi ve arsalara değer kazandıran ana faktörlerden birisi 3P faktörüdür.

3P faktörü nedir?

3P faktörü, bir arazinin değerine değer katan çok önemli 3 parametrenin kısaca formülize edilmiş halidir.

3P = Plan Bütünlüğü + Proje Bütünlüğü + Peyzaj Bütünlüğü

demektir.

Bir arazinin değer kazanması için ileride o araziye yapılacak olan konut projelerinin Plan+Proje+Peyzaj bütünlüğü içinde olması gerekir. Bu faktör kooperatiflerin büyük bir avantajıdır.

Küçük tasarruf sahipleri için kooperatif ortaklığı sayesinde arazi sahibi olmak, müstakil tapulu küçük bir arazi sahibi olmaya nazaran daha avantajlı ve daha kazançlıdır. Kooperatif ortağının yatırımı, daha başlangıçta müstakil tapulu yada hisseli tapulu arsalara göre emsal katsayısı artışı kazanmak suretiyle, aynı bölgede arsa yatırımı yapan ve kooperatif ortağı olmayan bireysel yatırımcılara göre, %30’dan daha değerli hale gelmiş olur.Müstakil tapulu yada hisseli tapulu arsaları bedelsiz konut sahibi olacak şekilde kullanmanın iktisadi olmayacağı açıktır.

Sadece kooperatifin rutin ve cari harcamalarını (Defter tasdikleri,Noter, Genel Kurul giderleri vs..) karşılamak amacıyla aylık 10-30 TL arasında aidat toplanacaktır. Proje sonucunda bedelsiz konut sahibi olunacağı hedeflendiğinden başka bir aidat ya da para toplanmayacaktır.

+90(312) 219 46 62 numaralı telefondan dilediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Dilerseniz Kooperatif Ortaklıkları ile ilgili bilgilere;
http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr/repository/docs/kooperatif_ortakligi.pptx
linkinden ulaşabilirsiniz.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu öğrenmek ve incelemek için ise aşağıdaki linki kullanabilirsiniz :
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf